Liberman: Đường hầm khủng bố gần Kerem Shalom bị phá hủy trong cuộc tấn công giữa đêm

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: