Liberman: Đường hầm khủng bố gần Kerem Shalom bị phá hủy trong cuộc tấn công giữa đêm

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: