Liberman: Đường hầm khủng bố gần Kerem Shalom bị phá hủy trong cuộc tấn công giữa đêm

Tuesday, February 20, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: