Lực lượng phòng vệ của Mỹ và Israel cho biết, sẵn sàng thử nghiệm Phi đạn Arrow 3 ở Alaska

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: