Macron nói nếu có bằng chứng ông Assad sử dụng vũ khí hóa học, Pháp sẽ tấn công Syria

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,