Macron nói nếu có bằng chứng ông Assad sử dụng vũ khí hóa học, Pháp sẽ tấn công Syria

Saturday, February 17, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,