Macron nói nếu có bằng chứng ông Assad sử dụng vũ khí hóa học, Pháp sẽ tấn công Syria

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: