Một thanh niên người Palestine mang Bom ống đến gần tòa án Quân sự IDF ở khu bờ Tây đã bị bắt giữ

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: