Netanyahu mời Tập Đoàn Walmart đến Israel

tháng 2 06, 2018