Netanyahu nói rằng Israel sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết" để tự vệ trước các mối đe dọa đang gia tăng

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,