Netanyahu nói rằng Israel sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết" để tự vệ trước các mối đe dọa đang gia tăng

Monday, February 5, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,