Netanyahu nói rằng Israel sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết" để tự vệ trước các mối đe dọa đang gia tăng

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: