Nga: Washington phải ngừng 'chơi đùa' ở Syria

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,