Nga: Washington phải ngừng 'chơi đùa' ở Syria

tháng 2 20, 2018