Phi đạn Patriot của Hoa Kỳ tới Israel trước cuộc tập trận Quân sự chung

Friday, February 23, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,