Quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên đến Nam Hàn trong một chuyến thăm đột phá

tháng 2 06, 2018