Syria: máy bay tiêm kích của Nga bị Quân nổi dậy bắn hạ trên vùng trời Idlib

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,