Syria: máy bay tiêm kích của Nga bị Quân nổi dậy bắn hạ trên vùng trời Idlib

Monday, February 5, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,