Syria: máy bay tiêm kích của Nga bị Quân nổi dậy bắn hạ trên vùng trời Idlib

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: