Trump thông báo rằng nguồn viện trợ của Mỹ sẽ chỉ để hỗ trợ cho các Quốc gia đồng Minh ủng hộ Hoa Kỳ

Monday, February 5, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,