Trump thông báo rằng nguồn viện trợ của Mỹ sẽ chỉ để hỗ trợ cho các Quốc gia đồng Minh ủng hộ Hoa Kỳ

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: