Trump thông báo rằng nguồn viện trợ của Mỹ sẽ chỉ để hỗ trợ cho các Quốc gia đồng Minh ủng hộ Hoa Kỳ

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,