Bahrain cho biết đã bắt giữ 116 thành viên của một mạng lưới khủng bố do Iran bảo trợ

tháng 3 04, 2018