Báo cáo: Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ Quân sự mới của Iran gần Damascus ở Syria

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: