Báo cáo: Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ Quân sự mới của Iran gần Damascus ở Syria

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,