Báo cáo: Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ Quân sự mới của Iran gần Damascus ở Syria

tháng 3 01, 2018