Kiến Thức Cộng Đồng Người Việt Khắp Nơi

Căn cứ vào tuổi thọ của Tập cận Bình: Ông có thể sẽ giữ chức Chủ tịch Trung Quốc cho đến năm 2043

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , , ,

0 nhận xét: