Croatia ký thỏa thuận mua Chiến đấu cơ F-16 đã qua sử dụng từ Israel

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: