Hải Quân Mỹ đã đầu tư phát triển đầy đủ cho hệ thống Vũ Khí điện từ Railgun

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: