Tuần Dương Hạm USS Iwo Jima cập cảng: Israel và Hoa Kỳ Bắt Đầu Cuộc Tập Trận Quân Sự Chung

Friday, March 9, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , , ,