Tuần Dương Hạm USS Iwo Jima cập cảng: Israel và Hoa Kỳ Bắt Đầu Cuộc Tập Trận Quân Sự Chung

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , , ,