McCain Chỉ trích Donal Trump vì chúc mừng ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử dối trá.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: