Nam Hàn cho biết: Bắc Triều Tiên sẵn sàng thảo luận về phi hạt nhân hóa với Mỹ

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,