Nam Hàn cho biết: Bắc Triều Tiên sẵn sàng thảo luận về phi hạt nhân hóa với Mỹ

Friday, March 9, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,