NATO: Các tuyên bố của ông Putin "không thể chấp nhận và phản tác dụng"

Saturday, March 3, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,