Netanyahu: "Chúng tôi sẽ không bao giờ để Iran phát triển vũ khí hạt nhân - không phải bây giờ, và cũng chẳng phải trong 10 năm tới, không bao giờ"

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,