Netanyahu: "Chúng tôi sẽ không bao giờ để Iran phát triển vũ khí hạt nhân - không phải bây giờ, và cũng chẳng phải trong 10 năm tới, không bao giờ"

Wednesday, March 7, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,