Nga hoan nghênh cuộc đàm phán sắp tới của Trump-Kim là "bước đi đúng hướng"

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,