Nga hoan nghênh cuộc đàm phán sắp tới của Trump-Kim là "bước đi đúng hướng"

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: