Nga hoan nghênh cuộc đàm phán sắp tới của Trump-Kim là "bước đi đúng hướng"

Friday, March 9, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,