Nhà vật lý học Stephen Hawking, người nổi tiếng vì những nghiên cứu về lỗ đen vừa qua đời ở tuổi 76

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,