Nhà vật lý học Stephen Hawking, người nổi tiếng vì những nghiên cứu về lỗ đen vừa qua đời ở tuổi 76

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: