Phi thuyền SpaceX BFR sẽ được đưa vào quỹ đạo vào năm 2020

Chủ đề có liên quan: , ,