Phi thuyền SpaceX BFR sẽ được đưa vào quỹ đạo vào năm 2020

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: