Phi thuyền SpaceX BFR sẽ được đưa vào quỹ đạo vào năm 2020

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,