Putin tự hào về kho vũ khí mới 'bất khả chiến bại' được tin là vượt trội hơn các biện pháp phòng thủ của Hoa Kỳ

Friday, March 2, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,