Putin tự hào về kho vũ khí mới 'bất khả chiến bại' được tin là vượt trội hơn các biện pháp phòng thủ của Hoa Kỳ

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,