Putin tuyên bố thế hệ vũ khí hạt nhân mới có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: