Putin tuyên bố thế hệ vũ khí hạt nhân mới có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,