Stephen Hawking Nhà vật lí thiên tài người Anh qua đời, hưởng thọ 76 tuổi

Chủ đề có liên quan: ,