Sự hiện diện của Chiến Đấu Cơ tàng hình Nga tại Syria được nhìn thấy qua vệ tinh Israel

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: