Sự hiện diện của Chiến Đấu Cơ tàng hình Nga tại Syria được nhìn thấy qua vệ tinh Israel

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,