Trump cho biết ông sẽ cố gắng đến Israel để mở đại sứ quán mới tại Jerusalem

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,