Trump cho biết ông sẽ cố gắng đến Israel để mở đại sứ quán mới tại Jerusalem

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: