Trump cho biết ông sẽ cố gắng đến Israel để mở đại sứ quán mới tại Jerusalem

tháng 3 09, 2018