Trump cho biết ông sẽ cố gắng đến Israel để mở đại sứ quán mới tại Jerusalem

Friday, March 9, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,