Trung sĩ kết thúc sớm kỳ nghỉ của mình để hiến máu - và cứu được một mạng sống

tháng 3 08, 2018