Việt Nam đặt Xây nhà máy năng lượng mặt trời với công ty JGC của Nhật Bản

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,