Đại sứ Pháp tại Israel cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận Iran có thể dẫn đến chiến tranh

tháng 4 29, 2018