Bắc Triều Tiên sẽ giải giáp hạt nhân nếu Mỹ hứa không xâm lược Nước Này

tháng 4 30, 2018