Bắc Triều Tiên sẽ giải giáp hạt nhân nếu Mỹ hứa không xâm lược Nước Này

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: