Các đơn vị quân sự của Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tham gia tập trận chung tại Izmir

Monday, April 30, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,