Hệ thống phòng không tiên tiến của Iran bị Israel nhắm mục tiệu tại căn cứ không quân T4

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: