Hệ thống phòng không tiên tiến của Iran bị Israel nhắm mục tiệu tại căn cứ không quân T4

tháng 4 20, 2018