Hình ảnh qua vệ tinh cho thấy thiệt hại lớn do cuộc không kích của phương Tây ở Syria

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: