Hình ảnh qua vệ tinh cho thấy thiệt hại lớn do cuộc không kích của phương Tây ở Syria

Wednesday, April 18, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,