Hình ảnh qua vệ tinh cho thấy thiệt hại lớn do cuộc không kích của phương Tây ở Syria

tháng 4 18, 2018