IDF cho biết Hamas đã sử dụng trẻ em làm " lá chắn Sống " trong các cuộc đụng độ hôm thứ Sáu

Sunday, April 22, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,