Putin tham dự lễ động thổ nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ

tháng 4 07, 2018