Trump và Netanyahu thảo luận về 'các vấn đề đặt ra bởi Iran'

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: