Trung Quốc bị tố chiếu tia Laser vào mắt các phi công Mỹ ở Phi Châu

Sunday, May 6, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,