Trong bối cảnh trừng phạt mới, Boeing đã thu hồi hợp đồng với các hãng vận tải Iran

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: