Cảm biến tiên tiến của Israel sẽ được sử dụng trong tất cả các mẫu xe Tự Hành của hãng BMW từ năm 2021

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: