Đe dọa tên lửa của Bắc Hàn làm ảnh hưởng đến Máy chủ Server Chính của Facebook bị lỗi

tháng 7 12, 2018