Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

Mầm xanh trong cơn bão - Phu Quoc Island

Ngày:_ 12/07/2018  
Ảnh: Chồi lá xanh tươi tốt trước cơn giông bão chụp ngày 12/07/2018, Phú Quốc Island.

Credit by: Thế Anh nguyễn -Zcomity Team 

khoảng cách chụp 10 mét. Credit by: Thế Anh nguyễn -Zcomity Team


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com