Một trong những người trốn thoát khỏi trại giam Auschwitz của Phát Xít Đức đã qua đời

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: