Một trong những người trốn thoát khỏi trại giam Auschwitz của Phát Xít Đức đã qua đời

tháng 7 26, 2018