30 quả Rocket của Hamas bị hệ thống "Iron Dome" bắn hạ trong các cuộc tấn công tại dải Gaza

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: