Đập Tam Hiệp có thể trở thành điều bất lợi lớn của Trung Quốc

tháng 8 22, 2018