Kiến Thức Cộng Đồng Người Việt Khắp Nơi

Buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: