Hamas gửi lời đe dọa cho Israel " Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng"

tháng 8 11, 2018