IDF bắt giữ 8 kẻ khủng bố đang hoạt động bí mật

tháng 8 24, 2018